Populasyon ng Pilipinas

Ang pilipinas ay isa sa mga may mataas na populasyon.
Ang pilipinas ay ika-8 sa mga bansang pinakamaraming tao sa kabuuan ng asya at ika-14 sa buong daigdig.

Ang mga Katangian ng Populasyon

1. Laki - Ang kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar.

2. Bilis ng Paglaki - Tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng bilang ng tao sa bawat taon.

3. Kapal - Ang nagsasaad ng bilang ng mga taong naninirahan sa bawat kilometro kwadrado.

4. Distribusyon - Ang pagkakabaha - bahagi ng kabuuang populasyon sa ibat-ibang lugar sa bansa.

5. gulang - Nagsasaad kung bata o matanda ang populasyon.

6. Kasarian - Tumutukoy sa dami ng lalaki at babae sa kabuuan ng populasyon.

7. Wika - May 87 na wika ang ginagamit ngayon sa kabuuan ng bansa.
 


Comments

07/04/2013 05:43

oooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Reply
07/04/2013 05:44

ssssssssssssssssssssssssss

ReplyLeave a Reply