Kaunlaran sa larangan ng kabuhayan

1. Ang kabuuang halaga ng pambansang product

Ang gross national product ay ang kabuuang halaga ng produkto at paglilingkod ng mga pilipinong nasa pilipinas at nasa labas ng bansa sa kabuuan nito.

2. Ang gross domestic product

Ang gross domestic product aay tumutukoy sa kabuuang halaga ng producto at paglilingkod ng mga mamamayang sa loob ng bansa.

Kaunlaran sa larangan ng politika

1. Halalan. - Pagkatapos ng mahigit 20 years , nagkaroon ulit ng halalan at ang mga pilipino ay nagkaroon ng pagkakataon na gamiting muli ang kanilang karapatang makapamili ng kanilang leader.

2. Pasasagawa ng protesta - Hinahayaan ng pamahalaan ang pagdaraos ng mga kilos protestang mga mamamayang nagsasalungat sa patakarang may kinalaman sa politika.

Isang katangian ng bansang maunlad

Mataatag na pamahalaan -  Nasusukat ang katatagan ng pamahalaan kung walang mga pagtatangka sa li8derato nito.
Kung mayroon man kakayahan itong supilin ang mga elementong naghahalsik ng panganib.
1/30/2013 11:04:08 am

ghghkjfsdfdhhfh

Reply
abalos
2/11/2014 06:44:56 am

jdsijdsijfedkeigfte

Reply
2/6/2013 12:35:25 pm

ewan bwisit!

Reply
2/6/2013 12:35:57 pm

tang inang yan

Reply
fiona laude
10/22/2013 04:46:49 am

thanks for this answer. because we have a assignment in HKS, so i can answer the questions that the teacher will give to me

P.S
hirap mag- english... nakaka nose-bleed.
but anyway thanks again... and i got a feeling that i have a wrong grammar...hehe :p

Reply
1/20/2014 10:08:12 am

feafefe

Reply
Aaw
9/14/2015 02:45:11 pm

Sjsjsj

Reply
1/19/2016 07:30:19 pm

ewan ko ba kung maniniwala ako jan

Reply
oihyv
1/25/2016 08:45:40 pm

Reply
1/26/2016 09:55:42 pm

Wtf. even though i speak english i cant understand pls make an english version :)

Reply
lacers
2/29/2016 01:26:06 pm

ano ba ang palatandaan ng kaunlaran

Reply
Ladine
12/4/2016 07:01:14 pm

ReplyLeave a Reply.