Aspektong Panghinaharap - Ginagamit kapag ang kilos ay ginagamit pa lamang.
Halimbawa:
Susulatan ko ang aking kaibigang nasa amerika.
jessica jung
8/28/2011 11:22:25 pm

LAMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! don't like it.

Reply
1/16/2012 11:37:20 pm

weeew

Reply
tu
10/14/2012 02:06:59 am

10/14/2012 02:04:11 am

not true

ReplyLeave a Reply.