Mga Katangian ng Populasyon na tutugon sa pag-unlad ng bansa

1. Pagkama-Diyos - Mga mamayang may lubusang pananalig sa may kapal. Nagsisilbing daan sa isang matibay na pagsasamahan tungol sa kaunlaran.

2. Pagkamakabansa - Pagmamahal ng mga mamamayan sa bayan ay nakatuon sa pag tatampok sa bansa bilang isang payapa at maunlad na pook panirahan ng mga tao.

3. Pagkamakatao - Hindi maaaring mabuhay na nag-iisa ang tao. Sinisikap niya na igalang ang mga karapatan ng kanyang kapwa sa twina. Buong puso ring ginagampanan niya ang kanyang mga tungkulin.

4. Pagkamakalikasan - mahalaga ang likas na yaman sa kaunlaran ng bansa at ng kanyang sarili. Ang kaalamang ito ang nagtutulak sa kanya upang gumawa ng mga paraan na makakatulong pagsagip sa kapaligiran.

5. Pagpapahalaga sa edukasyon - Ang eukaston ang pinakamabuting pamana na maaringmaipagkaloob ng mga magulang sa anak dahil mataas ang pagpapahalaga ng mga filipino sa p
FAQ
9/21/2015 03:09:27 am

kulang kulang

ReplyLeave a Reply.