A. Tungo sa pagbuo ng bansang pagkakaisa

1. Pagpapahalaga sa buhay - Ang buhay ang pinakamahalagang biyaya ng diyos.
Dahil dito, nararapat lamang na pahalagahan ito sa anumang paraan.
Marami sa mga pilipino ang nagtatakwil sa ideya ng pagsasabatas ng legasyon ng aborsiyon sa pilipinas.

2. Pagpapahalaga sa disiplina - ay kakayahang pigilin ang sarili sa paggawa ng mga bagay na hindi makabubuti sa lahat.

3. Pagpapahalaga sa mga karapatang pantao - Napakaraming tinatamasang ang bawat tao. Mga karapatang mula sa diyos, mula sa konstitusyon ng bansa at mula sa batas.

Pag-ingatan ang ginagawang pakikitungo sa bawat kasapi ng komunidad.

4. Pagpapahalaga sa kaibahan ng iba - Pahalagahan at igalang ang pagkakaiba ng mga tao.

B. Tungo sa pambansang kaunlaran

1. Pagpapahalaga sa Talino at likas na kakayahan - Ang taglay na talino at kakayahan ng bawat tao ay nagmumula sa diyos.

2. Pagpapahalaga sa edukasyon - sa tuwinay sinasabi ng mga nakatatanda na tanging edukasyon lamang ang pinakamahalang bagay na maaari nilang maipamana sa mga kabataan.
7/9/2011 09:45:30 pm

this is good writtingha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ah
hah
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ah
ha
haah
Reply
7/10/2011 05:19:41 pm

hehehehehehe

Reply
lian
8/16/2013 07:13:24 pm

good
ha

ReplyLeave a Reply.