Ang daigdig ay isa sa mga planetang sa sistemang solar.

Rotasyon - Ang pagikot ng araw sa kanyang sariling aksis. Ang isang kumpletong 
rotasyon ay nagaganap sa loob ng 23 hours and 56 minutes o halos 24 hours. Ang Rotasyon ang sanhi ng araw at gabi.

Rebolusyon - Ang pagikot ng daigdig sa kanyang orbit palibot sa araw. Ang isang kumpletong rebolusyon ay nagaganap sa loob ng 365 1/4 days.Ang rebulosyon ang sanhi ng pagkakaroon ng ibat ibang uri ng panahon sa daigdig.

Ang mga bahagi ng mundo

1. Crust - ang ibabaw na bahagi ng daigdig. Ang kapal nito ay umaabot sa 32 kilometro mula sa ibabaw ng lupa at lumalagos hanggang sa may 10 kilometro mula naman sa ilalim ng dagat.

2. mantle - matatagpuan sa bahaging ito ng mundo ang mga naglalakihan at nagtitigasang tipak na bato. Umaabot 2,900 kilometro ang kapal nito.

3. Core - May dalawang bahagi ang core
Ang outer at inner core. Ang core ang pinakasentro at pinakailalim na bahagi ng daigdig. binubuo ito ng nickel at bakal kung kayat ito ang itinuturing na pinakamainit na bahagi ng mundo. Ang kapal nito ay umaabot sa 3,500 kilometro.

3/4 ang mukha ng daigdig sa tubig at i/4 ang lupa

Karagatan - ang pinakamalaking anyong tubig
kontinente - ang pinakamalaking anyo ng lupa

ang mga hanay ng atmosphere

1. trotospera - Ang hanay na matatagpuan sa ibabaw ng mundo hanggang sa taas na 10 kilometro. sa bahaging ito lumulutang ang mga ulap at dito rin nabubuo ang mga uri ng klima.

2. Istratosphere - Matatagpuan ang hanay na ito sa pagitan ng 10 hanggang80 kilometro mula sa ibabaw ng mundo.  Sa bahaging ito lumilipad ang mga eroplano.

3. ionosphere - nasa hanay na ito ang ion, isang uri ng gas na napakahalaga sa pakikipagtalastasan.

4. eksospera - ito ang panlabas na lambong ng mundo.


 Leave a Reply.