Pangangalaga sa sarili - Maaring simulan pagkakaroon ng malusog at maayos na pamumuhay sa pamamagitan ng mga gulay, fish, and fruits sapat na dami ng carne at iba pang pagkaing daagat.
Pageersisyo sa araw-araw dahil maganda ang nagagawa nito sa wastong sirkulasyion ng dugo at metabolism sa katawan.

Ang pagtitiwala sa sarili - Mahalaga para sa isang bansang nagnanais ang pagkakaroon ng mamamayang may sapat na tiwala sa sariling kakayahan. matatatandaan na naging malaking isyu ang globalisyasyon at ang pagpasok pilipinas sa mga pandaigdigang kasunduang pangkalakalan dahil na rin sa pangamba sa ilan sa ating mga pandaigdigang kasunduang pangkalakalandahil na rin sa produktong lokal ng bansa.

Pagtangkilik sa sariling produkdo - kabilang sa mga ipinagmamalaking produkto ng pilipinas ay sapatos, damit,handicraft,tela,mga pagkaing isinalata at preserbado, prutas at iba pang agrikultura.

pagbabayad sa tamang buwis - Ang buwis ang pinakaunang pinagkukunan ng pondo pamahalaan.Dahil sa uwis nagagawa ng gobyerno na matustusan ang lahat ng mga proyekto para sa kagalingan ng lahat.

Wastong pagganap sa mga gawaing naitatang sa atin - Malaki ang natitipid natin sa kapag ang isang gawain naipamamahagi nagiging madali at magaan ang anumang proyekto sa ganitong paraan.

12/6/2016 12:16:28 am

puwet

ReplyLeave a Reply.