LITERATURA:

A. Talasalitaan: Mga salitang mag kasingkahulugan

 1. sabi - sambit
 2. panghihina - panlulumo
 3. pansin - alintana
 4. karukhaan - kahirapan
 5. bata - musmos

B. Bumuo ng iba't ibang salita mula sa salitang PANGARAP
 1. para
 2. ang
 3. agap
 4. gara
 5. garapa
 6. pana
 7. panga

C. Pagtalakay sa kwento

1. Sino sa kwento ang punong-puno ng panarap?
Si Aymee ay punong-puno ng pangarap.

2. Ano ang kanyang pangarap sa buhay?
Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral kahit hindi isang accountant.

3. Paano niya natupad ang pangarap na ito?
Hindi siya nawalan ng pag-asa kahit salat sa buhay. Nagdasal siya,  nagsipag at nagtiyagang nag-aral.

4. Anu-ano ang mga taglay niyang katangian?
Siya ay madasalin, masipag, at matiyaga.

5. Sa iyong palagay, dapat ba siyang hangaan? Bakit?
Sa palagay ko si Aymee ay kahangahanga. Kasi hindi siya nawawalan
ng pag-asa kahit mahirap ang katayuan niya sa buhay. Nagsunog siya nga kilay sa pag-aaral, kasabay nito ang kanyang pagtatrabaho bilang
student-aide.

Pagpapahalaga(Scanned)pp6-7

C. Gumawa ng isang talata tungkol sa iyong pangarap

Ang Aking Pangarap
by Erika Zoe K. Almaden

Ang aking pangarap ay maging manggagamot ng mga hayop at maging taga pag-alaga ng mga ligaw na mga hayop sa paligid.

Matagal pa ito at hindi madali. Upang matupad ko ito magsipag ako sa
pag-aaral, at mag dasal ako sa diyos.Leave a Reply.