LITERATURA:

A. Talasalitaan

  1. Pinagkalooban-biniyayaan
  2. Pinaunlakan-pinagbigyan
  3. Nagalak-natuwa
  4. Perwisyo-problema
  5. Lumago-umunlad
B. Pagtalakay sa Kwento

1. Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?
Ang mga tauhan sa kwento ay sina Ruben, Benet, Aling Liling, Limmuel, Chester, Jake, at si Chona.

2. Bakit hinikayat ng mag-asawa na sa kanila na tumira si Aling Liling?
Hinikayat ng mag-asawa si Aling Liling kasi wala naman itong kasama sa lumang bahay.

3. Paano nakatulong sa kanila si Aling Liling?
Nakatulong si Aling Liling sa kanila sa pagdidisiplina na kanilang tatlong anak.

4. Ano ang kanilang ginawa nang mag-umpisang makabasag ng mga kasangkapan si Aling Liling?
Ang ginawa nila kay Aling Liling ay hinatid nila si Aling Liling sa Home For The Aged.

5. Sa iyong palagay, tama ba ang kanilang ginawa? Bakit?
Hindi tama ang kanilang ginawa kay Aling Liling kasi lungkot sa mga mata nito ngunit ito ay binalewala na lamang nila.

C. Pagpapahalaga

Bilang isang anak maaari kong maipakita ang pagmamahal sa aking mga magulang sa pamamagitan ng pagiging mapapagkumbaba, magalang, mapagmahal, maalalahanin, matiyaga, at masunurin.

Note: pp 16-18 ( Scanned)Leave a Reply.