Literatura:

I. Talasalitaan

  1. Tinig-boses
  2. Nagtipon-nagsama-sama
  3. Ipamudmod-ipamahagi
  4. Nagkubli-nagtago
  5. Natanaw-nakita
II. Pagtalakay sa kwento

1. Sino ang nagpatawag sa lahat ng hayop sa kagubatan?
Ang nag patawag sa lahat ng hayop sa kagubatan ay si leon.

2. Ano ang huling habilin ng hari?
Ang huling habilin ng hari ay dumalaw ang mga hayop ng isa-isa kweba ng leon.

3. Anong uri ng hayop ang dumalaw sa hari?
Ang unang uri ng hayop na dumalaw ay ang usa.

4. Bakit kaya ayaw dumalaw ng lobo sa hari?
Kaya ang lobo hindi dumalaw sa hari kasi kinakabahan siya.

5. Ano ang natuklasan ng lobo sa kweba?
Ang tatuklasan ng lobo sa kweba ay walang daanan palabas sa likod ng kweba.

6. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng lobo, ano ang i yong gagawin?
Ang gagawin ko ay hindi ako papasok sa loob ng kweba at lalayo ako sa leon.


III. Pag-iwas sa isang panlilinlang

Ang panlilinlang ay panloloko at masamang ugali ito.
Marami rin ang mga tao na ginagawa ang panloloko.
Masama ito kasi magiging marami ang mga kaaway mo at pwede ka pa makulong.
Ang gagawin ko para hindi ako maloloko ay magiimbestiga pa ako at mag tatanong ng maraming tanong

IV. Pabula: SI PAGONG AT SI MATSING

Sa pagbabasa ko sa pabulang i to natutunan kong dapat hindi maging madamot at hindi maging manloloko.Leave a Reply.