Literatura:

I. Talasalitaan

1. estero - kanal
2. adhikain - naisin
3. mapaunlad - mapalago
4. sumang-ayon - sumunod
5. paglilinkod- pagsisilbi

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Sino si Benedict sa kwentong binasa?
Si Benedict ay ang bagong pangulo ng sangguniang kabataan.

2. Ano ang kanyang ipinaabot sa mga kabataan?
Ang ipinaabot niya sa mga babataan ay ang kanyang taos-pusong pasasalamat dahil sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya.

3. Ano ang naging adhikain sa kanyang pamumuno?
Ang naging adhikain ay mapaunlad ang kanilang barangay.

4. Anu-ano ang mga layuning nais niyang maisakatuparan?
Ang mga layuning nais nais niyang maisakatuparan ay ang kalinisan at kaayusan sa kanilang barangay.

5. Paano ipinakita ng bawat isa ang kanilang pakikiisa at pakikipagtulungan?
Ipinakita nila ang kanilang pakikiisa at pakikipagtulungan sa paglilinis sa paligid sa kanilang plasa at sa mga estero.

III. Pagpapahalaga

Maipapakita ko na ako ay mabuting mamayanan sa pag tapon ng basura sa tamang lugar at paglinis sa paligid.
Leave a Reply.