Literatura:

I. Talasalitaan

1. Makinang-makislap
2. Natuklasan-nalaman
3. Nagmatyag-nagbantay
4. Kabigha-bighani-kaakit-akit
5. Bantayog-rebulto

II. Pagtalakay sa kwento

1. Ilarawan si Rodolfo at ang Diwata batay sa pagbasa sa kwento.
Si Rodolfo ay isang ulilang binata na namamasukan bilang karaniwang empleyado sa isang korte.
At ang Diwata naman ay si Liwanag ipinadala siya ni bathala bilang gantimpala sa kanyang pagiging masipag at matapat ni Rodolfo

2. Bakit nag-iisaa sa buhay si Rodolfo?
Nag-iisa si Rodolfo kasi hindi siya mayaman, wala siyang aswa at ulila siya.

3. Isalaysay ang ginawa niya sa nakitang kuhol.
Ang ginawa niya sa nakitang kuhol ay nakipaglaro siya rito sandali at naaliw siya isinilid niya sa bulsa ang kuhol at iniuwi sa bahay.

4. Paano siya tinulungan ng diwata?
Tinulungan siya ng diwata sa pagluluto ng hapunan ni Rodolfo at pag-aalaga sa kanya.

5. Ano ang ginawa ni Rodolfo nang nawala na ang diwata?
Ang ginawa ni Rodolfo ay nagtayo siya ng isang bantayog para sa diwata.

III. Pagpapahalaga

Sipag

Hindi dahilan ang mawalan ng pag-asa sa buhay kung ulila at mahirap ka. Maraming paraan para  maaayos ang buhay mo. Maging masipag ka, matapat at matiyaga.
aldren
7/18/2015 10:53:01 pm

nasan un kwento nito...

Reply
10/3/2016 08:40:16 pm

Fuck you,ang kwento na saan

ReplyLeave a Reply.