I. Kailanan ng Pangngalan

1. Isahan - kung ginagamitan ng panandang ang, si, ng, at ni
Halimbawa: Si Pamela ay kapatid ko.

2. Dalawahan - kung ginagamitan ng mga pantukoy na ang mga, ng, mga, sina, nina, kina at ng mga panlaping mag-at magka-.
Halimbawa: Sina Mika at Janielle ay magkaklase.

3. Maramihan - kung tumutukoy sa higit sa dalawa. Maaari ring gamitin sa maramihan ang mga pantukoy na gamitin sa maramihan ang mga pantukoy na ginagamit sa dalawahan. Nagiging maramihan ang pangngalan kapag ang unang pantig ay inuulit.
Halimbawa: Masayang namamasyal ang magkakaibigan.

II. Mga Bahagi ng Aklat

1. Pamagat - Matatagpuan sa pabalat, kasama ang pangalan ng may akda.
2. Pambungad na Pananalita - Ipinaliliwanag dito kung paano gagamitin ang aklat.Nakatala rin dito kung ano ang mga kabutihang matatamo sa aklat.
3. Talaan ng Nilalaman - Nakatala dito ang pamagat ng bawat araling nakapaloob sa aklat at pahina kung saan matatagpuan ang bawat akda o aralin.
4. Pahina ng Paglalatha - Makikita dito ang palimbagan, petsa ng pagkalimbag, at awtor ng aklat.
5. Katawan ng Aklat o Teksto - Dito nakapaloob ang kabuuan ng pagtalakay sa paksa sa aklat.
6. Glosari - Talaan ng talasalitaang ginagamit sa loob ng aklat.
7. Sangunian - Mababasa dito ang pamagat ng mga aklat na ginamit, binasa ng awtor bilang tulong sa paghanda ng aklat.
8. Taluntunan o Indeks - Pamagat ng akda na nakaayos nang alpabetikal.Leave a Reply.