I. Parirala/Pangungusap

Parirala - Ay lipon ng mga salita na walang buong dowa o kaisipan. Ito ay walang simuno o panaguri.
Halimbawa:
 ibinigay ng Diyos
 bawat anak

Pangungusap - Ay lipon ng mga salita na nagsasaad ng buong diwa o kaisipan.
Halimbawa
 Ang isang mabuting anak ay mapagmahal sa magulang.
 Si Kathryn ay magandang bata.

 II. Kasanayang Pangwika

Pagpapadama ng pagmamahal. Sa palagay ko naipinadarama ko ang aking pagmamahal sa aking mga magulang sa pagiging masunurin at maalalahanin sa kanila. Minsan tumutulong din ako sa mga gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti.

Bilang kapatid naman ako ay may konting patience sa kakulitan at ingay ni George.

Sa mga kaibigan ko na man, ganon din. Akoy nag papasensya sa sobrang ingay nila. Minsan naman nag sha share din ako kung anong meron ako na wala sila gaya ng papel, pagkain at iba pa.

III. Ang aking ginawang patalastas tungkol sa Pagbibigay Dangal sa Magulang.

Mga kaibigan, alam niyo ba isa lang sa sampung kautusan ang may kasamang pangako ang panginoon? Ano ba yon? Ito ay ang kautusang " Galangin mo ang iyong Ama at Ina..... upang ang mga araw ng pamamalagi sa mundo ay mahaba; yan ay bigay ng poon sa iyo."

Note: pp, 18-22 (scanned)Leave a Reply.