I.Pangngalan
Ang pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, pook, hayop, bagay, at pangyayari.

A. Uri ng Pangalan

1. Pantangi - Ito ay ginagamit sa tanging ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik.
Halimbawa:
Kathryn, Cheryl, Cainta, Rizal, Pasko

2. Pambalana - Ito ay karaniwang ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari.
Ang mga uri ng pangngalang pambalana ay maaaring:

a. Tahas o kongkreto - Ito ay pangngalang nahahawakan at nakikita.
Halimbawa:
paaralan, aklat, telebisyon

b. basal o di-kongkreto - Ito ay pangngalan na di nakikita o nahahawakan. Ito ay nananatili sa isip, diwa at damdamin.
Halimbawa:
gunuguni, kabiguan, kaligayahan

c. Lansakan - It ay pangngalang nagsasaad ng dami o bilang na pinagsama-sama at walang katiyakan kung ilan.
Halimbawa:
hukbo, kumpol, grupo

III. Pagpapahayag ng Paghanga
Ang pagpapahayag ng paghanga sa kapwa dahil sa kanilang taglay na talento sa mga magandang bagay na ginawa o nakamit na tagumpay ay nakapagdudulot ng kasiyahan. Ang epekto kung binibigyan ka ng paghanga ay pwede masaya ka at gagawin mo ulit ang lahat para bigyan ka ulit ng paghanga. Dapat kung magbigay ka ng paghanga dapat totoo ang sabihin mo hindi peke.
6/6/2012 08:01:09 pm

boto

Reply
Megan
9/10/2012 01:52:57 pm

Hi. I'm homeschooled too. I was just wondering, how old are you and what grade are you in? Btw, this really helped me. LOTS. Homeschool rocks!

Reply
Megan
9/10/2012 02:10:01 pm

^^ That comment is mine also. XD

Anyway, do you still use this blog? I really want to learn more. I also want to read more of your journal. Are you still homeschooled? Who is your homeschool provider? Please answer ASAP. I'll be looking forward to this! :) This really really really helped me on my online quiz 'cause I didn't know it. Until I found this blog! Thank you so so much for creating this. haha. HOME really IS COOL. :D

Reply
ANDREAH FLORES
9/13/2012 09:02:45 pm

THIS REALLY HELPS!

Reply
justin absentyo
9/2/2013 07:50:56 pm

hi

Reply
elaine ivy
9/11/2013 01:43:09 pm

its helps me alot n my report ! Tnx

Reply
jenevive macalalad
1/4/2014 07:16:50 pm

it really helps me a lot

ReplyLeave a Reply.