I. May dalawang uri ang sugnay

1. Sugnay na makapag-iisa - Ito ay nagpapahayag ng buong diwa. May simuno at panaguri.
Halimbawa:
a. Nagrali ang mga tao sa kalye.
b. Umakyat sa puno ang bata.

2. Sugnay na di-makapag-iisa - Ito ay hindi nagbibigay ng buong diwa kung nakahiwalay sa pangungusap. Pinangunguhan ito ng mga pangatnig na kung, upang, habang, sapagkat, kapag, dahil , kasi, nang, subalit, ngunit, para, pero, kaya, samantalang.
Halimbawa:
a. samantalang may panahon pa
b. sapagkat nag-aral siya ng mabuti.


Leave a Reply.