I. Bahagi ng Pangungusap

A. Simuno - ay ang bahaging pinag-uusapan

1. payak na simuno- kung ito ay hindi ginagamitan ng panuring
2. buong simuno- kung ginagamitan ng panuring

Halimbawa:

Si Manny ay nanalo sa patimpalak.
payak na simuno - Manny
buong simuno - Si Manny

B. Panaguri - ang bahaging nagsasabi ng tungkol sa simuno
1.payak na panaguri- kung isang salita lang ang nagpapahayag ng tungkol sa simuno
2.buong panaguri- kung may iba pang salitang kasama ito bukod sa payak na panaguri

Halimbawa:

Si Manny ay natalo sa boksing.
payak na panaguri - natalo
buong panguri- ay natalo sa boksing


II. Ayos ng Pangungusap


A. tuwiran/karaniwang ayos - kung ang panaguri ay nauuna sa simuno.

Halimbawa:

Mahusay gumuhit si Marlon.
Masayang naglaro sina Paolo, Aaron, at Patrick.

B. kabalikan/di-tuwirang ayos - kung ang simuno ay nauuna sa panaguri. Ito ay ginagamitan
ng panandang ay.

Halimbawa:

Si Angelie ay mahusay umawit
Si Aimee ay nagsisimba tuwing araw mg Linggo.


III. Talata gamit ang dalawang uri ng pangungusap
Picture
Balang araw, pupunta ako dito. Ito ay ang Night Safari. Ang Night Safari ay matatagpuan sa bansang Singapore.

Gusto ko makarating sa lugar na ito kasi may iba't ibang hayop. Pupunta ako sa lugar na ito kung may pera ako. Sana magkatotoo ang pangarap ko.
IV. Paghingi ng Pahintulot

Dapat natin ugaliin ang paghingi ng pahintulot kung hindi sa atin ang gamit. Dapat lang na humingi ng pahintulot para hindi mapagbintangang magnanakaw at matawag na bastos. Ang hindi pagpapaalam ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan.Leave a Reply.