I. Kasarian ang Pangngalan

1. Panlalaki - kung tumutukoy sa pangalan o katawagan sa lalaki.
Halimbawa: ama, binatilyo, Marvin
2. Pambabae - kung tumutukoy sa pangalan o katawagan sa babae.
Halimbawa: tiya, ina, dalaga
3. Di-tiyak - maaaring nauukol sa babae o lalaki.
Halimbawa: kapatid, kaibigan, drayber
4. Walang kasarian - nauukol sa mga bagay na walang buhay.
Halimbawa: silya, mesa, aparador

II. Paggawa ng kabutihan
Ang paggawa ng kabutihan ay isa sa mga likas na katangian ng maraming tao. Sa kabila ng mga problemang dumarating  kakikitaan pa rin tayo ng kagandahang loob. Gagawin ko to sa mga tao at hayop na talagang nangangailangan ng tulong.  Kung gagawa ako ng kabutihan magiging masaya ako at magiging masaya rin ang tinulungan ko, higit sa lahat matutuwa ang Poong may kapal.              Leave a Reply.