Literatura:

I. Talasalitaan

1. sinugo-ipinadala
2. dinapuan-kinapitan
3. kalagayan-katayuan

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Sino ang mag-ina sa kwento?
Ang mag-ina sa kwento ay sina Renz at si Aling Curing

2. Bakit hindi nakasama si Renz sa field trip?
Hindi si Renz nakasama kasi wala silang pera pambayad.

3. Sino ang dumating sa bahay nila?
Ang dumating sa bahay nila ay ang tatay ni Renz.

4. Saang bansa nanggaling ang ama ni Renz?
Nasa bansang Saudi Arabia galing ang tatay ni Renz.

5. Ano ang nangyari kay Mang Roni habang nasa ibang bansa?
Ang nangyari sakanya ay dinapuan siya ang sakit.

6. Paano siya nakabalik sa pilipinas?
Nakabalik siya sa pilipinas kasi may isang Pilipino na nagmamagandang loob sa kanya.

7. Sa iyong palagay, pinatawad ba ni Renz at ng kanyang ina ang kanyang ama? Patunayan ang iyong sagot.
Oo, pinatawad nila ang ama ni Renz kasi naniniwala sila sa sanibi niya.

III. Pagpapahalaga
Magiging matatag ako kung meron pagsubok na dumarating sa pagiging maalahanin, responsable, mapagkatitiwalaan, at matapat.Leave a Reply.