Literatura:

I. Talasalitaan

1. nakaratay - nakahiga
2. mataimtim - matapat
3. lumala - lumubha

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Ilan ang anak ng ina sa kwento?
Ang bilang ng mga anak sa kwento ay pito.
2. Bakit nagkasakit ang kanilang ina?
Nagkasakit ang kanilang ina dahil sa pagod.
3. Bakit lumala ang sakit ng kanilang ina.
Lumala ang sakit ng kanilang ina dahil sa kahirapan.
4. Ano ang bilin ng ina sa kanyang mga anak bago siya pumanay?
Ang bilin ng ina ay huwag silang mag-alala sa kanilang kakainin at sa tubig na kanilang iinumin.
5. Ano ang tumubo sa ibabaw ng puntod ng kanilang ina?
Ang tumubo ay isang halaman.
6. Bakit gayon na lamang ang pagkagulat ng magkakabatid nang nakita nila ang bao ng niyog?
Kasi nakita nila ang mukha ng nanay nila.

II. Pagpapahalaga
Masusuklian ko ang aking ina sa pagiging matapat, mabsit,at masunurin.
Ang mga katangian ng isang dakilang ina ay mabait, masipag, matapat,Leave a Reply.