I. Talasalitaan

1. malagim na pangyayari - trahedya
2. pinuputol ang mga punong kahoy - pagtotroso
3. nawala sa isang iglap - naghalo

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Sinu-sino ang mga inaanyayahang magmasid sa kapaligiran?
Ang mga inaanyayang magmasid ay ang mga kaibigan.
2. Anu-anong mga lugar ang tinutukoy sa tula na napinsala?
Ang mga lugar ay Quezon at Mindoro.
3. Anong trahedya ang naganap sa Quezon at Mindoro?
Ang nangyari ay nagkaroon ng bagyo.
4. Ano ang pangunahing dahilan ng trahedyang nangyari?
Ang dahilan ay kasi dahil sa pagtotroso.
5. Paano malulunasan ang ganitong uri ng trahedya sa ating pamayanan.
Malulunasan ang trahedya kung mag tatanim ng maraming mga puno.Leave a Reply.