I. Mga Bantas

A. Tuldok

 - Ginagamit sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay at pautos.
Halimbawa:
Makinig ka sa sinasabi ng iyong magulang.
Pinag-usapan nila ang tungkol sa problema.

 - Ginagamit pagkatapos ng letra sa inisyal at daglat
Halimbawa:
Atty.
B.P.I.

 - Ginagamit pagkatapos ng bilang o letra sa listahan o balangkas.
Halimbawa:
1.   a.
2.   b.

B. Kuwit

 - Pagsulat ng lugar, petsa, o kaya' y pamuhatan ng liham.
Halimbawa:
Noveleta, Cavite
Oktubre 8, 2010

 - Pagkatapos ng bating panimula at bating pangwakas.
Halimbawa:
Gumagalang,

 - Paghihiwalay ng serye ng salitang parirala.
Halimbawa:
Ang bawat pangkat ay bumuo ng mga awitin na  may kaugnayan sa kapayapaan ng bansa, malinis na kapaligiran, uri ng hanapbuhay, at pagmamahal sa panginoon.

 - Paghihiwalay ng pangngalang pantangi na tinutukoy sa pangungusap.
Halimbawa:
Bb. More, ikaw ang napili bilang isa sa mga hurado sa paligsahang gaganapin bukas.

 - Paghihiwalay ng simuno at paningit sa kasunod na bahagi ng pangungusap.
Halimbawa:
Sina Dra. Austria at Dr. Catudio, ang mga naging estudyante ko, ay magbibigay ng libreng konsultasyon at mga gamot dito sa ating paaralan.

 - Paghihiwalay ng tuwirang pahayag at iba pang bahagi ng pangungusap.
Halimbawa:
" Anak," wika ni Aling Lucring, "patawarin mo na ang iyong ama".

 - Pangungusap na may Oo o Hindi, Tama o Mali sagot sa tanong.
Halimbawa:
Mali, dapat nakinig ka muna  sa paliwanag niya.

C. Tuldok kuwit

 - Paghihiwalay ng mga bahagi ng pangungusap kung nagamit na ang kuwit.
Halimbawa:
Si Rodel, ang janitor; si Elmer ang elektrisyan, ay parehong naglilingkod sa ating paaralan.

 - Pagitan ng sugnay sa isang tanbalang pangungusap na hindi ginagamitan ng pangatnig.
Halimbawa:
Masayahing tao si Minda; gustung-gusto niyang dinadalaw siya palagi.

D. Tutuldok

 - Pagsulat ng serye ng mga salita o listahan.
Halimbawa:
Isaalang-alang ang mga sumusunod:

 - Pagkatapos ng bating panimula sa liham pangangalakal.
Halimbawa:
Bb. Jenifer Ramos:

 - Pagkatapos ng pangalan ng nagsasalita sa diyalogo.
Halimbawa:
Corazon: Hindi pa. Bakit, nagugutom ka na ba?

E. Panipi

 - Panimula at pagkatapos ng salita o mga salita na sinipi bilang tuwirang pahayag.
Halimbawa:
Nanonood ka ba ng teleseryeng " Gulong ng Palad"?

 - Pagsulat ng artikulo, pamagat ng kwento, awit, o tula.
Halimbawa:
" Makipagkaibigan ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa sanlibo ang hihingan mo ng payo.

II. Mabuting Pakikiksama
Higit na masaya at magaan ang pakiramdam kung marunong kang makitungo at makisama sa ibang tao marami ang magugustuhan ka at kagigiliwan ka ng iyong kapwa kapag nakikita nila na marunong kang maki halubilo.
non
3/4/2014 06:56:57 pm

kuwit ya wla

Reply
non
3/4/2014 06:57:28 pm

??????????????
ahay auhhhhhhhhhh

ReplyLeave a Reply.