I. Panghalip Pananong

Panghalip Pananong -
ginagamit sa patanong. Ito ay maaaring isahan o maramihan.

                       Isahan                               Maramihan
                        ano                                    anu-ano
                        sino                                   sinu-sino
                        kanino                               kani-kanino
                        saan                                  saan-saan
                        alin                                    alin-alin
                        kailan                                kai-kailan
                        nino                                   ninu-nino
                        paano                                paa-paano

Talumpati - mga mensaheng ipinahahayag sa madla sa pamamagitan
ng mga salita, kilos, at damdamin na inilahad nang maayos ng tagapagsalita. Ito ay dapat na napapanahon o tumatalakay sa kasalukuyang paksa o isyu.

Mga layunin ng talumpati:
1. Nagbibigay linaw o impormasyon sa isang paksa o isyu.
2. Nanghihikayat sa tagapakinig at napaniniwala ito.
3. Nagbibigay aliw o katuwaan.

Mga katangian ng isang magandang talumpati:
1. Kaisahan. Bawat bahagi ng talumpati ay tumutulong sa pangunahing diwa at tanging kaisipan.
2. Pagkakaugnay-ugnay. May kaugnayan ang bawat kaisipan upang hindi sabug-sabog ang diwa.
3. Pagbibigay diin sa mahalagang kaisipan upang tumino sa isipan ng tagapakinig.
4. Pagpili ng angkop na salita upang hindi maligoy ang pagpapaliwanag.
5. Maayos at malinaw na pagbigkas.

Sa pagbigkas ng talumpati, isaalang-alang:
1. ang tinig o paraan ng pagbigkas ng mga salita at pangungusap
2. ang tindig ng kalahok
3. ang kumpas ng kamay
4. ang galaw ng katawan
5. ang ekspresyon ng mukha
diane
10/28/2012 01:40:42 pm

Reply
9/8/2013 09:07:39 pm

di nmn yan unti lng

ReplyLeave a Reply.