Literatura:

I. Talasalitaan

1. Nahawi - Naalis
2. Humpay - Tigil
3. Tanikala - Kadena

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Bakit sinabing malungkot ang daigdig ng isang nilalang?
Malungkot kasi nakakulong at hindi siya makapag isip ng maayos.
2. Paano nabuhay ang pag-asa ayon sa tula?
Nabuhay ang pag-asa kasi nakawala siya sa kulungan.
3. Kailan naging isang malaya ang makata?
Naging malaya siya nang naputol ang tanikala.
4. Bakit hindi pa raw tapos ang laban niya?
Hindi pa tapos ang laban kasi may bagong nag aalipin.

Leave a Reply.