Wika:

Ingklitik - Ang tawag sa mga katagang paningit sa pangungusap.
Halimbawa:
ba, na, yata, kasi, ho, pala, tuloy, sana, lang, daw/raw, pa, kaya, muna, lamang, din/rin, po, nga, man, naman

1. Lagi raw nagbabaha sa malabon.
2.May pasok daw tayo sa sabado.
3.Mano po lola.
4. Umiwas ka na lang sa kanya.
5. wala na akong sasabihin pa.

Aralin 6 - Pakikipagkalakalan ng pilipinas

I. Pagtalakay sa kwento

1. Anu-ano ang mga iniwan sa atin ng mga kastila?
Ang iniwan nila ay mga produkto at mga hayop.
2. Paano nagkaroon ng dugong kastila ang mga pilipino?
Nagkadugong kastila ang mga pilipino kasi meron dito sa pilipinas mga kastila.

Wika:

Pantukoy - ang salita o panandang ginagamit sa pangungusap.

1. Pantukoy na Panao - Tumutukoy sa panga;an lamang ng tao.
Halimbawa:
Si Alfonso ay isang mabuting ama.

2. Pambalana - tumutukoy o ginagamit na pananda sa karaniwang tao, bagay,lugar , at iba pa.

Halimawa:
Paalis na ang mag-anak na Perez.

Aralin 7 - Ang Uwak At Ang Pusa

I. Talasalitaan
1. nakabitin - nakasabit
2. mabighani - maakit
3. tumingala - tumingin paitaas

II. Pagtalakay sa kwento

1. Bakit natuwa ang uwak nang makarating sa lugar ng mangingisda.
Kasi makakakuha siya ng mga isda.
2. Ano ang kailangan ng pusa sa uwak.
Ang kailangan niya ay ang isda.
3. Paano nakuha ng pusa ang kinakaing isda ng uwak?
Nakuha ng pusa ang isda kasi pinakanta niya ang uwak.
4. Ano ang pabula?
Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kuwentong nagbibigay-aral.

III. Pagpapahalaga
Kung ako ang uwak hindi ako maniniwala sa pusa pero bibigyan ko siya nang isda.

Wika:

Pangatnig - Isa ito sa mga uri ng pang-ugnay.

1. Pamukod - ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o isipan.
halimbawa
o, ni, maging, man

2. Pananhi - nagsasaad ng kadahilan. tumutugon sa tanong na bakit.
halimbawa
dahil, kasi, paano

3. Panubali - ginagamit sa pangungusap na nagsasaad ng pasubali o pasakali.
halimbawa
kung, sakali, pag

4. paninsay - ginagamit sa mga pangungusap na ang isa ay sinasalungat ng ikalawa.

5. panlinaw - ito ay ginagamit sa paglilinaw ng nasabi na.
halimbawa
kaya

6. panapos - ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita.
halimbawa
para



Aralin 8 - Kumusta ka na, Nabalitaan mo na ba

I. Talasalitaan

1. Dayuhan - Turista
2. Imposible - di maaari
3. Pagsagip - pagligtas

II. Pagtalakay sa kwento
1. Sino ang magkaibigan?
Ang magkaibigan ay sina Pops at si Sharon.
2. Ano ang kanyang tanong?
Ang tanong niya ay kung kailan siya babalik sa pilipinas.
3. Nasaan ang kanyang kaibigan.
Ang kanyang kaibigan ay nasa Austraila.

III. Pagpapahalaga.
Nakikipagugnayan ako sa aking mga mahal sa buhay sa pag sulat sa kanila ng letra or sa pag send sa kanila ng email.

Wika:

Liham - Isang mabisang paraan ng pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa pamamagitan ng panulat ng isang taong nasa malapit o malayong lugar.

Mga Bahagi ng Liham:

1. Pamuhatan

 - Matatagpuan sa itaas na kanang bahagi ng liham.
 - naglalahad ng pinagmulan o tirahan ng sumulat at ng petsa ng pagkakasulat nito.
 - Ang pangalan ng lansangan, bayan, lalawigan, at buwan ay naguumpisa sa malaking titik at pinaghihiwalay ng kuwit ang bayan at lalawigan; ang petsa ng taon.
Halimbawa:
310 J. Fernando St.
Pasay City
Enero 20,2012

2. Bating panimula

 - Matatagpuan ito sa kaliwang bahagi ng sulat sa ilalim ng pamuhatan.
 - nagsasaad ng maikling pagbati sa taong sinusulatan.
 - nag-uumpisa sa malaking titik at nilagyan ng kuwit ang hulihan nito.
Halimbawa:
Mahal kong meg,

3. Katawan ng Liham

 - matatagpuan sa bating panimula at nakasulat ito nang patalata.
 - ang simula ng bawat talata ay nakaurong.

4. Bating pangwakas

 - naglalaad ng isang magalang na pamamaalam.
 - nagsasabi kung ano ang kaugnayan ng sumulat sa sinulatan.
halimbawa:
Nagmamahal,

5. Lagda

 - matatagpuan sa ilalim ng bating pangwakas.
 - nagsasaad ng pangalan o palayaw ng sumulat.
Halimbawa:
Tita rose

Mga Uri ng Liham:


1. Liham-Pangangalakal-
Pormal o opisyal na paraan ng pakikipagtalastasan o transaksyon sa mga tanggap o opisina.
Kailangan ang liham na ito ay malinaw maikli maayos magalang malinis at tapat.


2. Liham-Pangkaibigan

Mga Uri ng Liham-Pangkaibigan:

1. Liham-paanyaya - naglalahad ng isang paanyaya o imbitasyon para sa isang pagtitipon.

2. Liham ng pgtanggap sa paanyaya - nagsasaad ng pagtanggap o pagdalo sa isang imbitasyon.

3. pantanggi sa paanyaya - nagsasaad ng hindi pagtangngap sa paanyaya dahil sa isang matinding dahilan.

4. Liham-pagbati - naglalaman o naghahatid ng pagbatid sa isang kaarawan o nanalo.

5. pakikiramay o pakikisimpatiya - isang paraan ng pagaabot ng pakiramay sa isang kaibigan o kakilala na nakaranas na malungkot na pangyayari.

6. liham-pasasalamat - inilalahad sa liham na ito ang pasasalamat sa sinumang nakagawa ng kabutihan para s sumusulat.

7. paghingi ng paumanhin - Inilalahad ng sumulat ang kanyang paliwanag at pahingi ng kapatawaran.

8. Pagbabalita o pagkukwento - Nagsasaad ng mahahalaghang balita.

9. pangungumusta - nagsasaad upang alamin ang kalagayan ng isang kaibigan.





Leave a Reply.