Kaantasan ng Pang-uri

1. Lantay - Nagsasaad ng basal at payak na katangian ng pangngalan o panghalip.
Halimbawa:
a. Kailangang maging matalino ang Paraon.


2. Pahambing - Ginagamit kapag may dalawang tao, bagay, pook, at iba pa na pahahambing.
Halimbawa:
Ang mga Israelita ay mas marami kaysa sa mga Ehipsyo.


3. Pasukdol - Mga salitang nagtataglay ng katangiang mas nakahihigit sa lahat.
Halimbawa:
a. Binigyan ng napakahirap na gawain ang mga Israelita.
Leave a Reply.