Ang Mamamayang Pilipino

Mga tunay na Pilipino

1. Ang mga mamamayan ng pilipinas sa panahon ng pagkakapagtibay ng konstitusyong ito.
2. Ang ama o ina ay mamamayaan ng pilipinas.
3. Mga isinilang bago sumapit ang enero 17, 1973 na ang mga ina ay pilipino.
4. Mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang pilipino ayon sa batas.

Mga uri ng pagkamamamayan


Naturalisado - Ay dayuhan nagkamit ng pagkamamamayang pilipino sa pamamagitan ng batas.

Likas - Ay ipinanganak sa pilipinas at ang kanyang mga magulang ay mga pilipino din.


Dalawang Prinsipyong sinusunod ng likas na Pagkamamamayan

1. Jus Sanguinis - Sinumang mamamayan na may mga magulang o kahit isa lamang sa magulang na lihitmong mamamayan ng isang estado ay nagiging mamamayan na rin ng naturang estado.

2. Jus Soli o Jus Loci - Nagsisilbing batayan ang lugar na sinilangan sa pagtatamo ng pagkamamamayan.

Ang Paraan Kung Paanong Nagiging Mamamayan ng Pilipinas ang isang dayuhan

1. Dapat na hindi bababa sa gulang na 21 years old ang edad sa araw na ang petisyon ay sisimulanng dinggin.
2. Nagtataglay siya ng malinis na pagkatao at paguugali at naniniwala sa mga prisipyong itinatadhana ng konstitusyon ng pilipinas.
3. Nakapagsasalita at nakakasulat ng Ingles o isa sa mga pangunahing wika ng pilipinas.

Ang mga Dayuhang hindi maaaring pagkalooban ng pagkamamamayang pilipino

1. Mga dayuhang naatulan ng kaparusahan dahil sa imoralidad.
2. mga dayuhang sumasalungat sa umiiral na pamahalaan.
3. mga dayuhang naniniwala sa poligamya.

Dahilan sa Pagkawala ng pagkamamamayang pilipino

1. pagiging naturalisadong mamamayan sa ibang bansa
2. pagtalikod sa pagiging mamamayan sa pilipinas
3. paglilingkod sa hukbong sandatahan ng ibang bansa

Paraan kung paano muling makamit ang pakamamamamayan

1. naturalisasyon
2. amnestiya sa mga tumakas sa hukbong sandatahan
3. tuwirang pagkilos ng kapulungang pambansa
9/28/2011 06:11:31 pm

Reply

itonasiguro ang hinahanap namin

Reply
galing
10/23/2011 08:19:22 pm

Reply
lovely
9/17/2012 08:35:01 pm

like it.!!!!!!!!! so bright!>

Reply
8/22/2012 11:06:07 pm

thanx i used it in my project

Reply
lovely
9/17/2012 08:35:53 pm

it so useful to my project and assignment.!

Reply
exhane
2/22/2013 06:29:43 pm

anong project.??? term paper??

Reply
9/13/2012 05:35:44 pm

sana itona ang hinahanap ko kaso ang dami

Reply
9/25/2012 08:41:46 pm

thanx, very much

Reply
9/25/2012 08:42:49 pm

xjhdrikr6yhjfy5yhgb.thanx

Reply
9/25/2012 08:46:45 pm

hi kay mel leslie jannelle ezra erlinda

Reply
diosa
9/25/2012 08:47:32 pm

sweet pa gli

Reply
ty po sa sagot
2/10/2013 03:37:08 pm

Reply
NHoran
9/8/2013 06:57:04 pm

Nandito lahat ng kailangan ko!

Reply
9/9/2013 01:08:10 am

tank u i mean thank u po hehe

Reply
justin
9/15/2013 08:12:37 pm

haahahaha

Reply
kuirby
10/16/2013 03:45:07 pm

maganda

Reply
jhane
10/19/2013 10:22:39 pm

tnx for sharing this infos. :) GBY po

Reply
chichay
11/9/2013 12:25:56 pm

very nice i rally like it

Reply
karen pondare
9/21/2015 05:57:19 am

tanx so much!

Reply
Ella
9/21/2016 01:53:18 am

edi wow

Reply
Jassy
10/3/2016 03:26:13 am

It helps a lot thanks!!

Reply
Kenneth
11/15/2016 11:42:47 pm

Thank you!!!

Reply
Misa
11/17/2016 03:09:00 am

Teach me more.jwk
Lovely,thanks

Reply
11/22/2016 01:10:07 am

batelog

ReplyLeave a Reply.