Pandarayuhan - Ang palipat - lipat ng isang tao mula sa isang lugar patungo sa iba pang mga lugar.

Mga Uri ng Pandarayuhan

1. Pandarayuhang panlabas -
Ay mga taong palipat - lipat sa ibang bansa.

2. Pandarayuhang panloob - Ay mga taong palipat-lipat kahit saan sa bansa.

Mga Huwaran Ng Pandarayuhan

1. Urban patungong rural - Ay nagaganap kapag ang isang lungsod ay lumipat sa lalawigan.

2. Rural patungong Urban - Mga tao mula sa mga pook rural na lumipat sa mga urban sa paniniwalang higit ang kanilang pag-unlad dito.

3. Rural Patungong Rural - Lumilipat din ang isang naninirahan ssa isang pook rural sa isa pang pook rural.

4. Dalawang Hakbangin - Ay nangyayari kapag ang isang taoy lumipat sa isang lugar at mula rito ay muling lilipat patungo ng iba pang pook.

5. Pamalit - Mga taong lumilipat sa mga lugar na iniwan ng mga taong dumayo sa ibang lugar o bansa ang pamalit sa mga p

6/19/2012 12:04:57 am

BAKIT DI NA PATULOY ANG NUMBER 5?

Reply
6/20/2013 04:02:13 pm

oo nga naman bat d natuloy yan pamandin ung pinag aaralan namin ngaung grade 6

Reply
6/23/2012 12:36:47 pm

bwisit

Reply
6/23/2012 09:51:22 pm

ggggggggggggggggg

Reply
keylla
7/3/2012 08:40:56 pm

ok maiintindihan nman atsaka

Reply
sade
7/3/2012 08:43:41 pm

ahhh alm k n naun

Reply
8/26/2012 09:33:23 pm

Takla

Reply
9/6/2012 02:51:44 pm

Ano ung kasunod ng nasa number 5???????

Reply
7/9/2013 04:25:05 pm

Yatya known do man gablitya mankohgicshar fsit lokshoy tan dan

Reply
6/19/2013 10:33:40 pm

ka gago ka ulo mo

Reply
6/22/2013 08:11:02 pm

hindi natapos

Reply
6/22/2013 08:12:31 pm

bat hndi natapos .. madaya

Reply
pia
6/30/2013 05:53:04 pm

bakit hindi tapos....>.< sayang

Reply
7/9/2013 04:17:05 pm

Ano ba Ryan bad trip kainis

Reply
7/9/2013 04:21:22 pm

Ay ano ba yan kainis Hindi tapos!!!!!!!¶¶™

Reply
khurt
6/23/2015 07:28:56 pm

sayang kulang ang assigmest ko ngayong grade 6

Reply
hahahh
9/7/2016 02:30:34 am

hahhahahah

ReplyLeave a Reply.