Ang pananda sa mapa maraming mga pananda ang ginagamit sa mapa upang lalong maging madali ang pag-aaral ng geography. Ang mga pananda ang napapaliwanag sa mga sagisag na ginagamit bilang kinatawan na bagay na makikita sa mapa.

natutukoy natin ang ibat - ibang direksyon sa pamamagitan ng compass rose. karamihan sa mapa ay may compass rose.

ang paggamit ng grid

ang tutok ng bundok ay nasa 24 digri hilagang latitud at 2 digri silangang longhitud. ang lawa ay nasa 15 digri hilagang latitud at 4 na digri silangang longhitud. samantala matatagpuan ang kabisera sa 20 digri hilagang latitud at 5 digri silangang longhitud at ang inang kabisera 18 sa 18 digrihilagang latitud at 8 digri silangang longhitud.

6/18/2012 07:01:54 pm

adhagetarwe44ex4eaang panget mo

Reply
6/18/2012 07:02:55 pm

angpamgit mo

ReplyLeave a Reply.