Ang kaunlaran ay binubuo ng mga kanais nais na pagbabago sa ekonomya, pulitika, edukasyon kultura, at maging sa sarili.

Mga katangian ng pamahalaan ng pilipinas.
Republikana, Presidensyal, Unitary, Demokratiko

Unitary ang pamahalaan ng pilipinas dahil ito ay binubuo ng isang pambansang pamahalaan at pamahalaang lokal.

2/5/2016 05:27:21 am

bababaababbabababababa boaaarddddddddddd don't careeeeeeeeeee.

ReplyLeave a Reply.