Programa sa Pabahay - Kasabay sa paglaki ng populasyon sa bansa lumalala din and suliranin ng pilipinas sa mga naglipanang squatters sa ibat ibang lugar lalo na sa mga lungsod at bayan na tinatawag na industriyalisado katulad ng metro manila.

Pagpapaunlad ng pagsasaka - batid sa pamahalaan ang paghihirap na dinaranas ng mga magsasaka ganundin ang mga suliraning kinakaharap ng agri kultura sa bansa. ito ang mga dahilan kung bakit may programa ang pamahalaan hingil sa reporma sa lupa.

Pagpapaunlad sa edukasyon - Naniniwala ang pamahalaan na ang mga may pinag-aralan na mamamayan ay yaman ng bansa. tanging sa pagaaral lamang kasi naiituro sa isang tao kung paano siya magiging produktibo.

Ang pangangalaaaga sa lliiikas na yaman - Batid ng pamahalaan ang kahalagahan  ng ga likas na yaman sa kaunlaran ng bansa sa kasamaang palad nahaharap ngayon sa malaking sulirannin ang mga likas na yaman dahil WALANG CARE ANG MGA FILIPINO SA MGA ANIMALS AND TREES KASI SELLFISH SILA.
12/24/2011 08:08:38 pm

Merry Christmas! ho ho ho. :) hohoho. BE GOOD!

Reply
2/5/2016 05:29:45 am

sorry santa I dont.

Reply
2/5/2016 05:33:18 am

merry christmas santa

ReplyLeave a Reply.