4 na Elemento ng Isang Estado
1. Mamamayan
2. Teritoryo
3. Pamahalaan
4. Soberanya


# Ang Yamang Tao

Dalawang Uri ng Yamang-tao:

1. Karaniwang Manggagawa
a. Dalubhasa - Ay bunga ng kanilang pag-aaral ng kursong bokasyunal o teknikal. Ang iba ay naging dalubhasa dahil sa katagalan na sa gawain.
Halimbawa: teknisyan, mananahi, karpintero, drayber, at electrician

b. Di-gaanong sanay - Ay nangangailangan ng maikling panahaon para matutunan ang isang gawain.
Halimbawa: magsasaka, at mangingisda

c. Walang Kasanayan - Ay mga gawain nila ay kayang gawin ng ibang tao.
Halimbawa: kaminero, katulong, at tindera

2. Propesyunal -
ay nakatapos sa pag-aaral sa kolehiyo at sa mga unibersidad. Pasado rin sila sa mga pagsusulit na ipinagkaloob ng pamahalaan at nagtataglay ng lisensya.


# Mga Yamang Gawa ng Tao
Ang yamang gawa ng tao ay ang mga bagay na nilikha ng tao upang magamit sa paglikha ng iba pang mga bagay.

# Ang Lakas-Paggawa
Ang lakas paggawa ay ang lakas na nagmumula sa mga produktibong mamamayan sa bansa. Binubuo ito ng mga karaniwang maggagawa o propesyunal.

Ang Pagsilang ng mga Unyong Manggagawa sa Pilipinas

Ang unyon ay kilusang binubuo ng mga manggagawang pilipino na
magdadala ng kanilang mga karaingan sa mga kinauuarjay
1/31/2012 07:41:26 pm

thank you:)

Reply
khyla
2/26/2014 08:31:48 pm

thanz to you.........

Reply
andrea
7/6/2012 08:16:17 pm

tnx .. but it doesnt contain the answers to my questions ..

Reply
6/5/2013 09:35:38 pm

aofsgfsdnkd

Reply
6/5/2013 09:37:32 pm

pota wew tang ian 1+1=1

aawpdft\
]

Reply
rica-alyzza
6/24/2013 09:16:03 pm

..i done doing my assignment .!
thanks much

Reply
yhën<3
7/8/2013 12:16:43 am

thank u :))
but im not sure is this a correct answer of my assignment..:))

Reply
1/27/2014 06:23:37 pm

hahah.pangit

Reply
kc
6/1/2014 08:25:34 pm

yeah it doeesnt refer to my question

ReplyLeave a Reply.