Literatura:

I. Talasalitaan

1. Napuna-napansin
2. Nakayuko-nakatungo
3. suliranin-problema

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Ano ang aralin ng mga bata sa klase?
Ang aralin nang mga ata ay ang sampung utos ng diyos.

2. Sino ang batang nakita ng guro na umiiyak?
Ang umiiyak ay si Rem.

3. Bakit kaya siya umiiyak?
Umiiyak siya kasi iniwan silang magkapatid at pinabayaan. Lumaki sila sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola.

4. Ano ang ipinayo ng guro sa kanya?
Ang ipinayo ng guro ay magdasal na sana'y dumating ang araw na muling bumalik ang kanilang mga magulang.

5. Sa iyong palagay, dapat bang ituring na pangalawang magulang ang iyong guro? Bakit?
Oo, kasi sila ang kung nasa paaralan tayo sila ang tumuturo sa atin.

III. Pagpapahalaga
Maipadarama ko ang aking pagmamahal sa aking mga magulang sa pag sunod sa mga utos nila at sa pagmamahal sa kanila at pag tutulong sa mga gawaing bahay.
PictureLeave a Reply.