Literatura:
I. Talasalitaan
1. nayayamot - naiinis
2. nalaglag - nahulog
3. umiimik - kumikibo
II. Pagtalakay sa kwento
1. Sinu-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento?
Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Kitikiti at si Palaka.
2. Bakit nagtataka si kitikiti kung saan pumupunta si palaka?
Nagtataka siya kasi umaakyat si palaka hanggang lumampas na siya sa tubig.
3. Ano ang mga katangian ni palaka ayon sa pagkilala ng mga kitikiti?
Ang mga katangian niya ay medyo  naiinis sa maraming tanong ni kitikiti.
4. Paano lumapit si kitikiti kay palaka?
Lumapit si kiyikiyi kay palaka sa pag tanong ng mga tanong.
5. Ano ang tawag ni kitikit sa kanilang tirahan?
ang tawag ni kitikiti sa kanilang tirahan ay ang daigdig.
6. Paano inilarawan ni palaka ang tuyong lupa.?
Inilarawan niya ito sa pag sabi kung ano ang tuyong lupa.
7. Paano tinulungan ni palaka si kitikiti?Tinulungan ni palaka si kitikiti sa sa pag sabi kay kitikiti na ihatid niya siya sa lupa.
8. Bakit hindi nakarating sa tuyong lupa si kitikiti.
Hindi si kitikiti nakarating kasi dahil sa hangin.
9. Bakit natuwa si kitikiti kay palaka?
natu
12/11/2012 06:24:47 pm

4r5rttt

Reply
12/11/2012 06:25:21 pm

gago ka yu ulol

Reply
9/20/2017 02:43:21 am

t rgd ip;/NJH
>

Reply
9/20/2017 02:44:28 am

kwento po meron

Reply
9/22/2017 03:28:29 am

Aggdggs

Reply
9/22/2017 03:33:04 am

Pwet mo to

ReplyLeave a Reply.