Aspektong Panghinaharap - Ginagamit kapag ang kilos ay ginagamit pa lamang.
Halimbawa:
Susulatan ko ang aking kaibigang nasa amerika.
jessica jung
8/28/2011 02:22:25 pm

LAMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! don't like it.

Reply
1/16/2012 02:37:20 pm

weeew

Reply
tu
10/13/2012 05:06:59 pm

10/13/2012 05:04:11 pm

not true

ReplyLeave a Reply.