Aspektong Pangnagdaan - Ginagamit kapag ang kilos ay nangyari na o nagawa na.
Halimbawa:
Natulog kami sa bahay ng pinsan ko sa bulacan.
1/16/2012 11:43:37 pm

WEEEEWWWWW

Reply
9/17/2012 05:25:42 am

big letter yung "b" ng Bulacan

ReplyLeave a Reply.