Panghalip - mga salitang ipinapalit sa ngalan ng tao, bagay, lunan o pangyayari. Ito ay may ibat ibang uri. Ang mga ito ay Panghalip panao, paari, pamatlig, pananong, at panaklaw.

I. Panghalip Panao - Ang panghalip panao ay ginagamit bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ito ay nahahati sa tatlong uri batay sa panauhan o kung sino ang tinutukoy na tao.

1. Unang panauhan - Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita.
Halimbawa:
Ako ay nangakong mag-aaral ng mabuti.
Tinutulungan ko si nanay na mag linis ng bahay.

2. Ikalawang Panauhan - Ito ay tumutukoy sa taong kinakausap.
Halimbawa:
Kayo ay matutuong magpahalaga sa aming pinaghirapan.
Ikaw ay makakasama sa pakikipanayam sa mga manunulat.

3. Ikatlong Panauhan - Tumutukoy sa isa o higit pang taong pinag-uusapan.
Halimbawa:
Siya ay nag-aagaw-buhay sa pagamutan.
Sila ay nag-usap-usap na mag-aalay ng mga prutas at bulaklak.

II. Kailanan at Panauhan ng Panghalip Panao

Panauhan                                                       Kailanan
                                      Isahan                  Dalawahan              Maramihan

Una                        
 ako, ko, akin             kita, kata, ta              tayo, atin, kami      
                                                                       kanita, nita           natin, amin, namin

Pangalawa           ikaw, ka, mo,             ninyo, inyo,               kayo, inyo, ninyo
                                       iyo                                kayo

Pangatlo              siya, niya, kanya        sila, nila, kanila        sila, nila, kanila

III. Inang Kalikasan

Ang inang kalikasan ay ang nagbigay sa atin ng buhay. Binigyan niya tayo ng tubig na mainom at pagkain. Ngayon dapat tayo mag tulungan para hindi maubos ang yaman na handog dito sa atin. Dapat tayo magtanim ng maraming puno at iba pang mga halaman. Dapat hindi palagi mangaso ng mga hayop. Dapat natin linisin ang ating kapaligiran.
 
I. Talasalitaan

1. pagsasanay - ensayo
2. galit na galit - nangingitngit
3. paunawang nakasulat - karatula

II. Pagtalakay sa kwento

1. Sino ang matalik na kaibigan sa kwento?
Ang magkaibigan ay sina Marnie at Berting.
2. Ano ang kanilang ginagawa tuwing hapon?
Ang ginagawa nila ay nangangasiwa sa katahimikan at kaayusan ng lugar bilang kinatawan ng mga kabataan.
3. Bakit nakita nilang galit na galit ang ale?
Galit ang ale kasi meron isang mamang halos walang patid sa paghitit ng sigarilyo.
4. Anu-ano ang mga karatulang nakalagay sa loob at sa labas ng palaruan?
Bawal manigarilyo dito at bawal ang umihi dito.
5. Bakit ipinagbabawal ang manigarilyo sa loob ng palaruan?
Kasi m

III. Pagpapahalaga
Kagigiliwan ako ng mga tao kung mabait ako, masayahin at masunurin sa batas.
 
I. Gamit ng Pangngalan sa Pangungusap

Simuno - Ito ay ang pinag-uusapan sa pangungusap.
Halimbawa:
Sina Ranie at Nelia ay nagpunta sa Cebu.
Umawi si Sarah ng kundiman.

Kaganapang Pansimuno - Ito ang mga pangngalang nsa bahaging panaguri. Ang simuno at kaganapang pansimuno ay tumutukoy sa iisang tao,bagay,lugar, o pangyayari.
Halimbawa:
Sina Ranie at Neliaay pabaya na magulang.
Si Sarah ay isang mang-aawit.

Tuwirang layon - Ito ay pangngalang tumatanggap sa kilos ng pandiwa at tumutugonsa tanong na ano.
Halimbawa:
Sumulat si Sally ng liham-pasasalamat sa kanyang tita.
Si Ate ay nagbabasa ng libro

Pamuno o Paksa - Ito ay nagsasabi tungkol sa paksa.
Halimbawa:
Si Faith, ang pangulo ng klase, ay matalinong bata.
Si Gng. Oracion ang guro namin sa filipino 6.

Panawag - Ito ay ginagamit na panawag sa pangungusap.
Halimbawa:
Gweneth, kumain ka na ba?
Pricess, halika na!

Di-Tuwirang Layon - Ito ay pinag-uukulan ng kilos na isinasaad ng pandiwa.
Halimbawa:
Siya ay nag-abot ng pera sa mga pulubi.
Si Juliana ay bumili ng gamot sa botika.

Layon ng Pang-ukol - Ito ay pangngalan bilang layon ng pang-ukol sa pangungusap.
Halimbawa:
Para kay Itay ang relong ito.
Ayon sa balita laganap na ang krimen sa paligid.

II. Pagtutupad sa Pangako
Kung hindi mo matutupad ang mga pangako mo maraming tao ang magagalit sa iyo. Para sa akin hindi na ako maggagawa ng pangako kasi ayaw ko tong hindi matutupad.
 
Literatura:

I. Talasalitaan

1. nakaratay - nakahiga
2. mataimtim - matapat
3. lumala - lumubha

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Ilan ang anak ng ina sa kwento?
Ang bilang ng mga anak sa kwento ay pito.
2. Bakit nagkasakit ang kanilang ina?
Nagkasakit ang kanilang ina dahil sa pagod.
3. Bakit lumala ang sakit ng kanilang ina.
Lumala ang sakit ng kanilang ina dahil sa kahirapan.
4. Ano ang bilin ng ina sa kanyang mga anak bago siya pumanay?
Ang bilin ng ina ay huwag silang mag-alala sa kanilang kakainin at sa tubig na kanilang iinumin.
5. Ano ang tumubo sa ibabaw ng puntod ng kanilang ina?
Ang tumubo ay isang halaman.
6. Bakit gayon na lamang ang pagkagulat ng magkakabatid nang nakita nila ang bao ng niyog?
Kasi nakita nila ang mukha ng nanay nila.

II. Pagpapahalaga
Masusuklian ko ang aking ina sa pagiging matapat, mabsit,at masunurin.
Ang mga katangian ng isang dakilang ina ay mabait, masipag, matapat,
 
Literatura:

I. Talasalitaan

1. sinugo-ipinadala
2. dinapuan-kinapitan
3. kalagayan-katayuan

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Sino ang mag-ina sa kwento?
Ang mag-ina sa kwento ay sina Renz at si Aling Curing

2. Bakit hindi nakasama si Renz sa field trip?
Hindi si Renz nakasama kasi wala silang pera pambayad.

3. Sino ang dumating sa bahay nila?
Ang dumating sa bahay nila ay ang tatay ni Renz.

4. Saang bansa nanggaling ang ama ni Renz?
Nasa bansang Saudi Arabia galing ang tatay ni Renz.

5. Ano ang nangyari kay Mang Roni habang nasa ibang bansa?
Ang nangyari sakanya ay dinapuan siya ang sakit.

6. Paano siya nakabalik sa pilipinas?
Nakabalik siya sa pilipinas kasi may isang Pilipino na nagmamagandang loob sa kanya.

7. Sa iyong palagay, pinatawad ba ni Renz at ng kanyang ina ang kanyang ama? Patunayan ang iyong sagot.
Oo, pinatawad nila ang ama ni Renz kasi naniniwala sila sa sanibi niya.

III. Pagpapahalaga
Magiging matatag ako kung meron pagsubok na dumarating sa pagiging maalahanin, responsable, mapagkatitiwalaan, at matapat.
 
I. Kasarian ang Pangngalan

1. Panlalaki - kung tumutukoy sa pangalan o katawagan sa lalaki.
Halimbawa: ama, binatilyo, Marvin
2. Pambabae - kung tumutukoy sa pangalan o katawagan sa babae.
Halimbawa: tiya, ina, dalaga
3. Di-tiyak - maaaring nauukol sa babae o lalaki.
Halimbawa: kapatid, kaibigan, drayber
4. Walang kasarian - nauukol sa mga bagay na walang buhay.
Halimbawa: silya, mesa, aparador

II. Paggawa ng kabutihan
Ang paggawa ng kabutihan ay isa sa mga likas na katangian ng maraming tao. Sa kabila ng mga problemang dumarating  kakikitaan pa rin tayo ng kagandahang loob. Gagawin ko to sa mga tao at hayop na talagang nangangailangan ng tulong.  Kung gagawa ako ng kabutihan magiging masaya ako at magiging masaya rin ang tinulungan ko, higit sa lahat matutuwa ang Poong may kapal.              
 
I. Kailanan ng Pangngalan

1. Isahan - kung ginagamitan ng panandang ang, si, ng, at ni
Halimbawa: Si Pamela ay kapatid ko.

2. Dalawahan - kung ginagamitan ng mga pantukoy na ang mga, ng, mga, sina, nina, kina at ng mga panlaping mag-at magka-.
Halimbawa: Sina Mika at Janielle ay magkaklase.

3. Maramihan - kung tumutukoy sa higit sa dalawa. Maaari ring gamitin sa maramihan ang mga pantukoy na gamitin sa maramihan ang mga pantukoy na ginagamit sa dalawahan. Nagiging maramihan ang pangngalan kapag ang unang pantig ay inuulit.
Halimbawa: Masayang namamasyal ang magkakaibigan.

II. Mga Bahagi ng Aklat

1. Pamagat - Matatagpuan sa pabalat, kasama ang pangalan ng may akda.
2. Pambungad na Pananalita - Ipinaliliwanag dito kung paano gagamitin ang aklat.Nakatala rin dito kung ano ang mga kabutihang matatamo sa aklat.
3. Talaan ng Nilalaman - Nakatala dito ang pamagat ng bawat araling nakapaloob sa aklat at pahina kung saan matatagpuan ang bawat akda o aralin.
4. Pahina ng Paglalatha - Makikita dito ang palimbagan, petsa ng pagkalimbag, at awtor ng aklat.
5. Katawan ng Aklat o Teksto - Dito nakapaloob ang kabuuan ng pagtalakay sa paksa sa aklat.
6. Glosari - Talaan ng talasalitaang ginagamit sa loob ng aklat.
7. Sangunian - Mababasa dito ang pamagat ng mga aklat na ginamit, binasa ng awtor bilang tulong sa paghanda ng aklat.
8. Taluntunan o Indeks - Pamagat ng akda na nakaayos nang alpabetikal.
 
Literatura:

I.Talasalitaan

1. malinis-busilak
2. natutuwa-nagagalak
3. makamit-makuha

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Kanino inialay ang tulang ito?
Inialay ang tula para sa tiya.

2. Ibigay ang mga katangiang taglay ng taong tinutukoy.
Ang mga katangian ng taong tinutukoy ay mapagmahal, mabait, at matulungin.

3. Sino ang taong katulad nito?
Ang katulad ng taong ito ay si inay.

4. Ano ang nangyari sa kanya?
Ang nangyari sa kanya ay dumating ang oras ng kanyang paglisan.

5. Kung ikaw ang inalayan ng tulang ito, ano ang iyong mararamdaman? Bakit?
Magiging masaya ako. Kasi maganda ang tula.

II. Pagpapahalaga
Masusuklian ko ang mga kabutihang ginawa sa akin ng isang mahal sa buhay sa pagmahal ko sa kanya, sa pagiging matulungin at sa pag sabi ng totoo sa kanya.
 
I.Pangngalan
Ang pangngalan ay mga salitang pantawag sa tao, pook, hayop, bagay, at pangyayari.

A. Uri ng Pangalan

1. Pantangi - Ito ay ginagamit sa tanging ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik.
Halimbawa:
Kathryn, Cheryl, Cainta, Rizal, Pasko

2. Pambalana - Ito ay karaniwang ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay, at pangyayari.
Ang mga uri ng pangngalang pambalana ay maaaring:

a. Tahas o kongkreto - Ito ay pangngalang nahahawakan at nakikita.
Halimbawa:
paaralan, aklat, telebisyon

b. basal o di-kongkreto - Ito ay pangngalan na di nakikita o nahahawakan. Ito ay nananatili sa isip, diwa at damdamin.
Halimbawa:
gunuguni, kabiguan, kaligayahan

c. Lansakan - It ay pangngalang nagsasaad ng dami o bilang na pinagsama-sama at walang katiyakan kung ilan.
Halimbawa:
hukbo, kumpol, grupo

III. Pagpapahayag ng Paghanga
Ang pagpapahayag ng paghanga sa kapwa dahil sa kanilang taglay na talento sa mga magandang bagay na ginawa o nakamit na tagumpay ay nakapagdudulot ng kasiyahan. Ang epekto kung binibigyan ka ng paghanga ay pwede masaya ka at gagawin mo ulit ang lahat para bigyan ka ulit ng paghanga. Dapat kung magbigay ka ng paghanga dapat totoo ang sabihin mo hindi peke.
 
Literatura:

I. Talasalitaan

1. Napuna-napansin
2. Nakayuko-nakatungo
3. suliranin-problema

II. Pagtalakay sa Kwento

1. Ano ang aralin ng mga bata sa klase?
Ang aralin nang mga ata ay ang sampung utos ng diyos.

2. Sino ang batang nakita ng guro na umiiyak?
Ang umiiyak ay si Rem.

3. Bakit kaya siya umiiyak?
Umiiyak siya kasi iniwan silang magkapatid at pinabayaan. Lumaki sila sa pangangalaga ng kanilang lolo at lola.

4. Ano ang ipinayo ng guro sa kanya?
Ang ipinayo ng guro ay magdasal na sana'y dumating ang araw na muling bumalik ang kanilang mga magulang.

5. Sa iyong palagay, dapat bang ituring na pangalawang magulang ang iyong guro? Bakit?
Oo, kasi sila ang kung nasa paaralan tayo sila ang tumuturo sa atin.

III. Pagpapahalaga
Maipadarama ko ang aking pagmamahal sa aking mga magulang sa pag sunod sa mga utos nila at sa pagmamahal sa kanila at pag tutulong sa mga gawaing bahay.
Picture